שירותים נוספים

מידע אודות שירותים נוספים שהחברה מציעה עוד באור קול

 • התקנת מערכות מתח נמוך
 • מכירת ציוד למערכות הכוונת קהל
  • גלילי נייר
  • עמודי הכוונה
  • ציוד מתכלה וציוד רב פעמי נוסף
 • התאמת מערכות מדף על פי דרישת הלקוח
  • אפשרות להפעלת מודולים שונים כגון: סטטיסטיקות,התרעות,עידן פלוס,מידע באינטרנט ועוד.
  • ניהול תור ע"פ כלליים עסקיים שונים כגון: העברת לקוח ממחלקה למחלקה,מתן עדיפויות ועוד.
 • הנעמת זמן ההמתנה של הלקוח ע"י מוזיקת רקע,שידורי עידן פלוס,אפשרות לצפייה במצב התור דרך האינטרנט,קבלתשירותי פיתוח והוספת מודולים למערכות החברה
  • בניית ממשקים בטכנולוגיות שונות למערכות הלקוח
  • פיתוח מודולים ייחודיים ע"פ דרישת לקוח.

למידע נוסף ויצירת קשר